Logotyp

Våra målsättningar och visioner

Swedish Environmental Technology ägs och drivs av dess medlemmar, vars breda kompetens ger oss möjlighet att bedriva en konkurrenskraftig verksamhet och samtidigt utveckla följande mål och visioner:

• Leverera färsk och relevant information kring den internationella marknaden, gällande såväl enskilda länder som större områden, EU-sponsrade R&D och demonstrerande program, utländsk konkurrens och konkurrerande teknik.

• Stå för förbättrad kunskap kring anbud, för att vinna och utöva exportprojekt.

• Utveckla kundanpassade produkter och lösningar, skräddarsydda för specifika marknader.

• Leverera väsentlig information kring ansökan om ekonomiskt stöd för exportprojekt och marknadsutveckling.

• Bistå med utveckling av systemlösningar genom att uppmuntra samarbete mellan företag som kompletterar varandra med kunskap om olika produkter och tekniker.

• Utveckla en samverkan av IT-system och nätverk, samt länka dessa till viktiga nationella och internationella databaser.

• Bistå med organisering kring besök och möten med utländska delegationer.

• Utveckla "kluster" på såväl lokala plan som större områden, för ömsesidig kostnadsfördelning vid marknadsföringsaktiviteter riktade mot länder utanför Sverige.

• Bistå med hjälp till företag som söker miljöcertifiering.

• Bistå med kontakter kring frågor gällande bistånd och hjälporganisationer.

Senast ändrad: 2009-11-17
NYHETER
Swedish Environmental Technology (SET)

Ladda ned vår broschyrPDF (pdf, 22.8 kB).

Seminarium Vattenrening maj 2010
Ladda ner presentationerna från seminariet
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.