Logotyp

Konkreta planer för samarbeten

Ett resultat av seminariet för industriell vattenrening på Rosenbad

Den 7 dec genomförde SET ett seminarium för industriell vattenrening-"från ord till handling". Förutom föredrag genomfördes också gruppdiskussioner och en allmän diskussion. Drygt 30 deltagare diskuterade hur samverkan mellan företag kan stärka de svenska företagen inom industriell vattenrening.  Redan under första diskussionen på seminariet bildades en grupp som undersöker möjligheten att bilda ett konsortium för att kunna tillgodose de stora behoven som ett stålverk i Bosnien har. Utöver det fanns det konkreta möjligheter hur nya affärer kan skapas i Kina, Norge och i Östersjöländerna.  Ett möte mellan konsulter som t.ex. ÅF och leverantörer planeras för att diskutera under vilka former konsulterna kan hjälpa leverantörsföretag in i olika marknader.
Mer information finns i sammanfattningenPDF (pdf, 42.3 kB)
Senast ändrad: 2010-12-15
NYHETER
Swedish Environmental Technology (SET)

Ladda ned vår broschyrPDF (pdf, 22.8 kB).

Seminarium Vattenrening maj 2010
Ladda ner presentationerna från seminariet
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.