Logotyp

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL arbetar med uppdrag och forskning inom hela miljöområdet. IVL utvecklar och tillämpar metoder och kunskap som gör det möjligt att lösa miljöfrågorna utgående från ett helhetsperspektiv. Lösningar som även klarar framtidens behov av anpassning till en hållbar utveckling.

Avdelningen för Miljöteknik arbetar med att bistå näringslivet med råd, utveckling och utprovning av ny teknik och nya processer inklusive nya produkter, själva eller som ett centralt kunskapscenter i samarbete med andra organisationer. Fokus på verksamheten ligger i helhetssynen och förmågan att kombinera kunskap och olika tekniker.

Arbetet omfattar bl.a. utformning, optimering och val av rätt tekniker för vattenrening och slutning av processer, val och utformning av tillverkningsprocesser; val och utbyte av kemikalier; optimering och styrning av processer för att minimera avfall, råvaruinsatser och utsläpp; riskbedömning av förorenad mark; avfallstekniker; samt bedömning av produkters eko-effektivitet.

Hemsida: www.ivl.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Adress: Box 210 60, 100 31 Stockholm
Besök/Paket: Valhallavägen 81, 114 27 Stockholm Tel: 08-598 563 00 Fax: 08-598 563 90

Tel: 08-598 563 00
Fax: 08-598 563 90

Kontaktperson: Uwe Fortkamp

Senast ändrad: 2010-06-03
NYHETER
Swedish Environmental Technology (SET)

Ladda ned vår broschyrPDF (pdf, 22.8 kB).

Seminarium Vattenrening maj 2010
Ladda ner presentationerna från seminariet
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.